Inleiding

Lusso Classics neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy
Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@lussoclassics.com.

Wie is Lusso Classics?

Lusso Classics is de vennootschap onder firma Lusso Classics, kantoorhoudende te (1216 BC) Hilversum aan 2e Loswal 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59441445.
Lusso Classics is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lusso Classics de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Lusso Classics jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Lusso Classics persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Lusso Classics voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Lusso Classics worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

 • Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
 • Grondslag: Wettelijke verplichting
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

 • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens
 • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Website analytics

 • Gegevens: Surfgedrag, Locatie
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

 • Doeleinde: Cameratoezicht
 • Gegevens: Bewakingsvideo
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
 • Betrokken belang: Commercieel belang
 • Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde/li>

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Lusso Classics heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Lusso Classics over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Lusso Classics. Je kunt verzoeken dat Lusso Classics je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Lusso Classics te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Lusso Classics of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Lusso Classics te verkrijgen. Lusso Classics zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Lusso Classics je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Lusso Classics
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@lussoclassics.com. Lusso Classics zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Lusso Classics een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Lusso Classics je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Microsoft (SnelStart)
  • Apple (iCloud)
  • Vascom (Website hosting)
  • Google (Website analytics)

Het kan zijn dat Lusso Classics verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Lusso Classics ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Lusso Classics worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Lusso Classics worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop
opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Lusso Classics je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@lussoclassics.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Lusso Classics jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@lussoclassics.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens